گروه مشارکتی آرادمانی در حال حاضر مالک سه فروشگاه اینترنتی در ایران میباشد . هر یک از این فروشگاه ها حوزه خاصی از فعالیت و کالاها را در بر میگیرد .

فروشگاه اینترنتی کالای اول بطور عمده کار تامین کالاهای مورد نیاز عموم مردم را بعهده گرفته و به این کار مشغول هست . شما میتوانید با سرچ فروشگاه اینترنتی کالای اول به وب سایت فروشگاهی گروه دسترسی یابید .

فروشگاه اینترنتی ولویکس بطور عمده کار تامین کالاهای مور نیاز صنعت را بعهده گرفته و به این کار مشغول هست . شما میتوانید با سرچ فروشگاه اینترنتی ولویکس  به وب سایت فروشگاهی گروه دسترسی یابید.

فروشگاه اینترنتی کفش سرای بطور عمده کار تامین کفش و کیف  نیاز عموم مردم را بعهده گرفته و به این کار مشغول هست . شما میتوانید با سرچ فروشگاه اینترنتی کفش سرای آرادمانی  به وب سایت فروشگاهی گروه دسترسی یابید.

Home
تماس با ما
درباره ما