گروه در طی دوره فعالیت خود در بیش از پنجاه نمایشگاه در داخل و خارج کشور حضور یافته است . این حضورها گروه را در موقعیت بسیار خوبی برای ارتباط با جامعه هدف و تعامل نزدیک و مناسب با پروژه های کشور قرار داده است . بازخورد حاصل از این نمایشگاه ها عامل مهمی در اصلاح و بهبود محصولات و بازبینی فرایندهای اجرایی پروژه ها را موجب گردیده و ما را در پیشبرد اهداف مان یاری رسانیده است .

Home
تماس با ما
درباره ما