برای مشاهده لیست شرکت ها کلیک نمایید

آدمیزاد صنعتگرست . حوزه صنعت چالش های فراگیری دارد. صنعت در دست انسان ابزار تغییر جهان پیرامون اوست .

قدرت سازگاری انسان با محیط از سایرین کمترست . بنابراین او اقدام به تغییر محیط پیرامون خود میکند. با ابزار های ساده شروع کرده و امروز از پیچیده ترین وسایل و امکانات برای دگرگونی محیط پیرامون خود بهره می برد.

انسان موجودی اجتماعی ست . صنعت در اجتماع و جامعه و در همکاری انسان ها رخ می دهد ،شکل میگیرد ،قوام یافته و گسترش می یابد و سرانجام در سطوحی بالاتر دوباره آغاز میکند. انسان در صنعت و با صنعت خود را باز آفرینی می کند. طبیعت در انسان و با انسان در خود اندیشه میکند .صنعت جلوه ای از افرینش آدمیان در گستره تاریخ ست.

تداوم حیات ما بدون صنعت غیر ممکن است ما به تمامی صنعت و دستاوردهایش وابسته ایم. نه تنها حیات ما بلکه قدرت ما به میزان نفوذ صنعت در جامعه وابسته می باشد.

گروه مشارکتی آرادمانی  با دارا بودن شرکتهای متعدد در حوزه صنعت قادر به ایفای نقش شایان و اثرگذار میباشد . ‍همراهی  شما با گروه را مشتاقانه چشم انتظاریم. 

صنعت
Home
تماس با ما
درباره ما