در اسفند سال 1387 و درهشتمین سال تاسیس شرکت آموج فرآیند مراسم اعلام شراکت و رونمایی از طرح بسته اسپانیایی در باغ بانک صنعت و معدن در منطقه دارآباد تهران با حضور معاون سفیر اسپانیا ، یک بانکدار اسپانیایی ، چند مدیر از شرکت های مختلف اسپانیایی برگزار گردید که عکسهای این مراسم با شما به اشتراک گذاشته می شود

Home
تماس با ما
درباره ما